środa, 14 kwietnia 2021

Komunijna kartka w błękicie
Communion card in blue

Witajcie! 
Na dzisiejszą inspirację przygotowałam kartkę komunijną w błękicie.
Aby zrobić taką kartkę nie potrzebujecie typowo komunijnej kolekcji papierów,
ja użyłam neutralnych arkuszy z kolekcji Cute Bunny Boy,
która jest kolekcją dziecięcą.
Kilka kwiatów, gałązek, tekturka i moja kartka jest gotowa.

Hello!
For today's inspiration I have prepared a communion card in blue.
To make such a card you do not need a typical communion paper collection,
I used neutral sheets from the Cute Bunny Boy collection,
which is a collection for baby.
A few flowers, twigs, a chipboards and my card is ready.

Produkty Craft Passion: / Craft Passion products:

 

  


Ściskam, Małgosia / Hugs, Małgosia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz