poniedziałek, 12 kwietnia 2021

O podróżach / About travels

Im bardziej obecnie ograniczone są możliwości podróżowania,
tym bardziej rozkwitają marzenia o nich.
Dla takiego marzyciela, chcącego zwiedzać świat, powstała poniższa urodzinowa kartka.
Spełnienia marzeń!

The more currently the travel options are limited, the more dreams of them bloom.
The following birthday card was created for such a dreamer who wants to explore the world.
Dreams come true!
Produkty Craft Passion: / Craft Passion products:


Pozdrawiam / Greetings - Ewa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz