wtorek, 16 maja 2023

Karty ATC / Artist Trading Cards


 Witajcie!

Karty ATC stały się w ostatnim czasie bardzo popularne. Myślę, że  tego powodem mogą być zloty scrapbookingowe. Wybieram się na jeden z takich zlotów w najbliższym czasie, dlatego przygotowałam trochę kart wykorzystując najnowszą kolekcję Bee Happy. Ta kolekcja wygląda świetnie w połączeniu z czernią, dlatego użyłam czarnego papieru jako bazy. Moje karty ozdobiłam także wykorzystując wianek, gałązkę z kwiatami #1 i małą owalną ramkę. Jak widzicie, użyłam tutaj wiele grafik z arkuszy z elementami do wycinania oraz sentencje z okładki. 

Lubicie robić karty ATC? Uważam, że to bardzo ciekawa forma i bardzo lubię je tworzyć.

Hello!

Artist Trading Cards (ATC)  have become very popular recently. I think the reason for this may be scrapbooking events. I'm going to go to one of such events in the near future, so I prepared some cards using the newest Bee Happy collection. This collection looks great with black, so I used black paper as a base. I also decorated my ATCs using a wreath, a twig with flowers #1 and a small oval frame.  As you can see, I used here a lot of graphics from sheets with elements for cutting and sentences from the cover.

Do you like making ATC cards? I think it's a very interesting form and I really like creating them.


Produkty Craft Passion: / Craft Passion products:


Pozdrawiam ciepło / Warm greetings

Jowita

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz