wtorek, 27 września 2022

Social media live / YouTube Design Team Call


(English below - DT Call is international)


Ogłaszamy nabór do naszego Design Team'u

dla osób tworzących warsztaty live w social mediach

i / lub tutoriale na YouTube


Poszukujemy:

Do naszego Design Teamu poszukujemy osób kochających scrapbooking, cardmaking oraz inne formy kreatywnego tworzenia wykorzystujące papier i oczywiście wykrojniki. Lubisz markę Craft Passion i chciałabyś / chciałbyś być jej częścią? Brać udział w jej rozwoju tworząc prace z naszych produktów, inspirując innych do ich używania prowadząc na żywo warsztaty w naszych social mediach i / lub tworząc tutoriale na kanał YouTube ? Zgłoś się do nas, może to właśnie na Ciebie czekamy :)


Oczekujemy:

- jednego w miesiącu warsztatu na żywo na naszym Facebookowym fanpagu i ew. Instagramie lub filmu typu tutorial na kanał YouTube.

- jednej pracy inspiracyjnej w miesiącu do samodzielnego opublikowania na naszym blogu w formie zdjęć wraz z poradami dotyczącymi wykonania pracy i informacją o użytych produktach naszej marki,

- publikowania prac inspiracyjnych w swoich aktywnie prowadzonych mediach społecznościowych,

- umiejętności i doświadczenia prowadzenia transmisji na żywo na fanpagu lub nagrywania tutoriali na YouTube oraz pięknego fotografowania i prezentowania prac,

- posiadania maszynki umożliwiającej korzystanie z wykrojników,

- znajomości j. angielskiego - posty na blogu w j. polskim i angielskim,

- terminowego wywiązywania się ze zobowiązań,


Oferujemy:

- współpracę w okresie listopad 2022 r. - czerwiec 2023 r.,

- zestawy produktów Craft Passion: zestaw startowy: wykrojniki, papiery i taśmy

oraz zestawy dodatkowe związane z pojawiającymi się nowościami,

- atrakcyjny rabat w naszym sklepie internetowym,

- prezentację autora i prac w naszych mediach społecznościowych:

blog, Facebook, Instagram, YouTube,

- współpracę przy Twoich warsztatach online i stacjonarnych (produkty, promocja).


Wyślij zgłoszenie na adres: info@craftpassion.pl

W tytule wpisz: DT Call oraz imię i nazwisko.

W treści zamieść poniższe informacje:

-  imię i nazwisko, ew. nick jeśli posiadasz,

- adres e-mail,

- kraj / miasto,

- linki do Twoich mediów społecznościowych, galerii gdzie prezentujesz swoje prace,

- styl i formy pracy jakie preferujesz i najczęściej wykonujesz,

- informacje do jakich DT obecnie należysz,

- linki do dwóch prac i dwóch zapisanych transmisji live lub tutoriali na YouTube,

które najlepiej prezentują twoją twórczość,

(jeśli tworzysz z naszych produktów wyślij linki do prac z naszymi produktami).


Zgłoszenia przyjmujemy do 23 października 2022r.

Z wybranymi osobami skontaktujemy się do 31 października 2022.
We are announcing the call to our Design Team

for people who create live workshops in social media

and / or YouTube tutorials


We are looking for

We are looking for people to our Design Team who love scrapbooking, cardmaking and other forms of creative using paper and cutting dies. Do you like the Craft Passion brand and would you like to be a part of it? Take part in its development, creating works from our products, inspiring others to use them by making live workshops on our social media and / or creating tutorials for the YouTube channel. Contact us, maybe we are waiting for you :)


We expect:

- one live workshop per month on our Facebook fanpage and possibly Instagram

or a tutorial video on the YouTube channel.

- one inspirational project per month to publish on our blog in the form of photos

with advices of creating the project and information about our products,

- publishing inspirational projects in your actively run social media,

- skills and experience of conducting live workshops on Facebbok fanpage

or recording tutorials on YouTube and beautiful photography and presentation of works,

- having a machine that allows the use dies,

- knowledge of English,

- timely compliance with obligations,


We offer:

- cooperation during November 2022 - June 2023,

- sets of Craft Passion products: starter kit: craft dies, papers, adhesive tapes,

plus additional sets related to appearance of new products,

attractive discount in our online store,

- presentation of the author and projects in our social media

blog, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube,

- cooperation in Your own online and stationary workshops (products, promotion).


Send application to info@craftpassion.pl

Subject: DT Call and your first name and surname.

Write the following details:

- your name and surname and a nickname if you use,

- e-mail address,

- country / town,

- links to your social media, gallery where you present your works,

- what style and forms of work you prefer and do most often do,

- information to which DT you currently belong,

- links to two project and two saved live workshops or YouTube tutorials that best present your work,

(if you create using our products, send links to projects with our products).


We accept applications until October 23rd, 2022.

We will contact selected candidates until Oct. 31st, 2022.Pozdrawiam / Regards

Monika Prokop-Krolak

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz