poniedziałek, 24 maja 2021

Na komunię / For Communion

Komunijna kartka - biel, złoto i kilka nowości wykrojnikowych Craft Passion.

Communion card - white, gold an few new Craft Passion cutting dies.

Produkty Craft Passion: / Craft Passion products:


Pozdrawiam / Greetings - Ewa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz