sobota, 29 maja 2021

Kartka ślubna / Wedding card

 Cześć :)
Dziś chciałam pokazać Wam ślubną karteczkę do której przygotowałam ozdobą bazę przy pomocy największego wykrojnika z zestawu ramki DL #2. Wystarczy wyciąć dwie takie ramki z papieru np. wizytówkowego 250 - 300 g, tylną część bazy należy zbigować na wysokości ok. 2,5cm, a potem obie części bazy należy skleić je na powierzchni ok 2,5cm od góry. Proste, prawda?
Do wykonania tej kartki użyłam również wykrojników tańcząca Para Młoda, kwiaty #10 stokrotki i listki #10, najmniejszej ramki i banerka z zestawu ramki DL #2 oraz arkusza papieru Cute Bunny Girl 02 i taśm klejących na płasko i 3D.  

Hi :)
Today I wanted to show you a wedding card for which I prepared the base with the largest die from the DL # 2 frame set. It is enough to cut two such frames from paper, e.g. 250-300 g , the back part of the base should be folded at a height of about 2.5 cm, and then both parts of the base should be glued on the surface of about 2.5 cm from the top. Simple isn't it?
To make this card, I also used dies: the dancing Wedding Couple, flowers # 10 daisies and leaves # 10, the smallest frame and banner from the DL #2 frame set, and a sheet of Cute Bunny Girl 02 paper and flat and 3D adhesive tapes.Produkty Craft Passion: / Craft Passion products:

Pozdrawiam / Greetings

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz