poniedziałek, 17 grudnia 2018

Troszeczkę słońca / A little bit of sunshine

Chwilka odpoczynku od mroźnych klimatów i chłodnych kolorów
- słoneczna kartka pełna serdecznych podziękowań.

A moment of rest from freezing climates and cool colors
- a sunny card full of heartfelt thanks.


 Produkty Craft Passion: / Craft Passion Products:


 Pozdrawiam / Greetings - Ewa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz