wtorek, 19 marca 2024

Design Team Craft Passion 2024

 Cześć :)
Wczoraj przedstawiłam skład Design Teamu Craft Passion na 2024 rok,
a dziś przyszedł czas aby poznać bliżej każdą z nas :)

Hello :)
Yesterday I presented the Design Team Craft Passion for 2024,
and today it's time to get to know each of us better :)
Tworzę od ... zawsze ;) Już w podstawówce robiłam kartki, wtedy też z pomocą taty kleiłam budowle z zapałek. Po studiach na początku kariery zawodowej tworzyłam biżuterię z kamieni szlachetnych i filcu i od tego zaczęła się moja blogowa przygoda. Z czasem zainteresowałam się kartkowaniem i scrapowaniem, co na początku 2012 roku przerodziło się w ogromną pasję :) W połowie 2014 roku pasja zaowocowała założeniem marki Craft Passion :) Uwielbiam tworzyć kartki, exploding boxy, albumy i kwiaty z papieru do swoich projektów.

 I have been creating since ... always;) I used to make cards in elementary school, then with the help of my dad I glued match buildings. After studying at the beginning of my professional career, I created jewelry from precious stones and felt, and my blog adventure began with this. Over time, I became interested in cardmaking and scrapbooking, which at the beginning of 2012 turned into a big passion :) In mid-2014, the passion resulted in the establishment of the brand Craft Passion :) I love to create cards, exploding boxes albums and flowers for my projects.

----------------------------------------


Jestem przede wszystkim mamą i babcią. Od 25 lat uczę języka polskiego i historii wciąż w tej samej, małej, wiejskiej szkole podstawowej. Ale oczywiście mam też wiele pasji. Nałogowo czytam książki, szczególnie te z historią w tle. Od ponad dziesięciu lat moje serce całkowicie skradł scrapbooking. Bardzo lubię także mieszać techniki, więc często łączę scrap z mediami, a na moich pracach zobaczycie artystyczne nieład. Mam mnóstwo pomysłów, projekty rodzą się w mojej głowie codziennie i chciałabym mieć tyle czasu, żeby je zrealizować. Może na emeryturze?

I am first and foremost a mother and grandmother. I have been teaching Polish language and history for 25 years in the same small, village primary school. But of course I also have many passions. I read books compulsively, especially those with history in the background. For over ten years, scrapbooking has completely stolen my heart. I also like to mix techniques, so I often combine scrap with media, and you will see artistic chaos in my works. I have a lot of ideas, projects are born in my head every day and I would like to have enough time to implement them. Maybe retired?

----------------------------------------


Cześć, mam na imię Małgosia i scrapbookingiem zajmuję się od około 6 lat. Moja przygoda zaczęła się od ręcznie robionych kwiatów i niezmiennie uwielbiam wykorzystywać je w swoich pracach. Tworzę różne formy, i chociaż zdecydowana większość z nich to kartki, to bardzo lubię eksperymentować z innymi pracami i robić, np. layoty, różnego typu dekoracje, czy nietypowe formy kartek. Prawie zawsze jest kwiatowo, nawet w męskich pracach lubię "z kwiatami". Z marką Craft Passion związana jestem od ponad 3 lat i cieszę się, że jestem częścią tego zespołu i mam swój wkład w rozwój polskiej marki. Mam nadzieję, że bawicie się tak dobrze podczas oglądania moich prac i transmisji na żywo, jak ja podczas ich tworzenia.

Hello, my name is Małgosia and I have been dealing with scrapbooking for about 6 years. My adventure began with handmade flowers and I always love using them in my projects. I create various forms, and although the vast majority of them are cards, I really like to experiment with others and make, for example, layouts, various types of decorations, or unusual forms of cards. It's almost always floral, even in men's works I like "with flowers". I have been associated with the Craft Passion brand for over 3 years and I am happy to be part of this team and contribute to the development of the Polish brand. I hope you have as much fun watching my work and livestreams as I did creating them.

----------------------------------------


Cześć! Mam na imię Jowita, ale możecie kojarzyć mnie także pod nazwą ScrapItka. Od dzieciństwa interesowałam się różnymi formami rękodzieła, a od kilku lat moją największą pasją jest scrapbooking. Tworzę kartki, czekoladowniki, exploding boxy, dekoracje i inne papierowo - mediowe projekty. Uwielbiam też robić kwiaty z tkaniny i papieru. Mam nadzieję, że moje prace wykonane z wykorzystaniem produktów Craft Passion były i nadal będą dla was inspirujące ❤.

Hi! My name is Jowita, but you may also know me as ScrapItka. Since childhood, I have been interested in various forms of handicrafts, and from several years my greatest passion is scrapbooking. I create cards, chocolate boxes, exploding boxes, decorations and other paper and mix-media projects. I also love making paper and fabric flowers. I hope that my projects made with Craft Passion products have been and will be inspiring for you ❤.

----------------------------------------


Cześć! Mam na imię Marta, w scrapowym świecie możecie znaleźć mnie pod nazwą Hello-my-scrap. Już prawie od 8 lat moje prace możecie śledzić na blogu: https://hello-my-scrap.blogspot.com/ . Jestem uzależniona od pracy z papierem, uwielbiam tworzyć kartki okolicznościowe i różnego rodzaju boxy. W mojej pracowni często pojawiają się także kartki w niecodziennych kształtach. Uwielbiam tworzyć prace warstwowe, przestrzenne z mnóstwem elementów i kwiatków.
 
Hi! My name is Marta, in the scrapbook world you can find me under the name Hello-my-scrap. For almost 8 years you can follow my work on my blog: https://hello-my-scrap.blogspot.com/ . I'm addicted to working with paper, I love to create greeting cards and various types of boxes. In my studio, I also often see cards in unusual shapes. I love to create layered, spatial works with lots of elements and flowers.

----------------------------------------


Mam na imię Justyna, a moją pasją od ponad 10 lat jest scrapbooking. Moja przygoda z papierem zaczęła się od stworzenia kartek bożonarodzeniowych i wówczas nawet nie przypuszczałam, że tak mnie to wciągnie. Co prawda zdarzały mi się dłuższe przerwy w tworzeniu, parokrotnie też myślałam o porzuceniu scrapbookingu, ostatecznie jednak pasja zwyciężyła. W moim warsztaciku najwięcej powstaje kartek okolicznościowych, ale nie obce są mi również takie formy jak albumy, notesy, zaproszenia, ramki na zdjęcia, exploding boxy. W ostatnim czasie zainteresowała mnie również fotografia krajobrazowa oraz introligatorstwo. Moim największym marzeniem i jednocześnie wyzwaniem jest uszycie albumu na moje zdjęcia. 

My name is Justyna, and my passion has been scrapbooking for over 10 years. My adventure with paper began with creating Christmas cards and at that time I had no idea that I would be so fascinated by it. It's true that I took longer breaks from creating, and several times I thought about giving up scrapbooking, but in the end, passion won. In my workshop, I mostly create greeting cards, but I am also familiar with such forms as albums, notebooks, invitations, photo frames, and exploding boxes. Recently, I have also become interested in landscape photography and bookbinding. My biggest dream and at the same time challenge is to sew an album for my photos.

----------------------------------------


Cześć! Mam na imię Kasia, w sieci pojawiam się pod nickiem Chylewska Art. Scrapbooking poznałam 10 lat temu i nawet nie podejrzewałam, jak szybko stanie się moją wielką pasją. Początkowo spod moich rąk wychodziły tylko kartki, obecnie chętnie tworzę tagi, exploding boxy, pudełka prezentowe i ozdoby do domu. Uwielbiam prace warstwowe, bogato zdobione, romantyczne i kobiece, które wpisują się w styl vintage lub shabby chic. Do wszystkich prac dodaję kwiaty, które robię samodzielnie z papieru, pianki i tkaniny. Ogromnie się cieszę, że dołączyłam do DT Craft Passion i postaram się pięknie Was inspirować.

Hi! My name is Kasia, I appear online under the nickname Chylewska Art. I discovered scrapbooking 10 years ago and I had no idea, how quickly it would become my great passion. Initially, I only created cards, now I enjoy creating tags, exploding boxes, gift boxes and home decorations. I love layered, richly decorated, romantic and feminine works that fit the vintage or shabby chic style. I add flowers to all my works, which I make myself from paper, foam and fabric. I am very happy that I joined DT Craft Passion and I will try to inspire you beautifully.

----------------------------------------


Hello, my name is Kristína and you can find me on social media as KČscrapbooking. I'm so happy to be part of this creative team and work with beautiful Polish cutting dies. I'm doing scrapbooking for 11 years and it's my second bigest love (first is my hubby of course). I love elegant style and I always use matching colours and tones in my projects. I try to create many layers and details but also be practical and make things usable and long-lasting. I grew up as a daughter of a photographer so photos are my life. So I create mini albums, albums, layouts, photo frames, decorations with photo frames or exploding boxes. But I'm also busy with different types of cards and gift envelopes which make a smile on the face of a gifted person on their special day. Hope you will like my work and inspirations.

Witam, mam na imię Kristína i możesz mnie znaleźć w mediach społecznościowych jako KČscrapbooking. Bardzo się cieszę, że mogę być częścią tego kreatywnego zespołu i pracować z pięknymi, polskimi wykrojnikami. Scrapbookingiem zajmuję się od 11 lat i jest to moja druga co do wielkości miłość (pierwszą oczywiście jest mój mąż). Uwielbiam elegancki styl i w swoich projektach zawsze stosuję dopasowane kolory i odcienie. Staram się tworzyć wiele warstw i detali, ale jednocześnie być praktyczną aby rzeczy były użyteczne i trwałe. Dorastałam jako córka fotografa, więc zdjęcia są moim życiem. Tworzę więc minialbumy, albumy, layouty, ramki na zdjęcia, dekoracje z ramkami na zdjęcia czy eksplodujące pudełka. Ale zajmuję się także różnego rodzaju kartkami i kopertami prezentowymi, które wywołują uśmiech na twarzy obdarowanej osoby w jej szczególnym dniu. Mam nadzieję, że spodobają Wam się moje prace i inspiracje."

----------------------------------------


Marta jest w zespole Craft Passion od 2020 roku, współpracuje z marką tworząc piękne wykrojniki i papiery scrapbookingowe. Rysowanie to jej codzienna praca, więc z pewnością Jej twórczość spotkacie w innych miejscach, np. w książkach dla dzieci, które ilustruje. Okazjonalnie scrapuje, najczęściej tworząc kartki pełne kolorów :) Martę mogliście poznać podczas zlotów scrapowych właśnie na stoisku Craft Passion.

Marta has been in the Craft Passion team since 2020, cooperating with the brand by creating beautiful cutting dies and scrapbooking papers. Drawing is her daily job, so you will certainly find her work in other places, e.g. in the children's books she illustrates. Occasionally she scrapes, most often creating cards full of colors :) You could meet Marta during scrapping fairs at the Craft Passion stand.


----------------------------------------

Zaglądajcie do nas, inspiracje będą pojawiały się kilka razy w tygodniu :)

Check us out, inspiration will appear several times a week :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz