piątek, 9 lutego 2024

Design Team Call 2024

 


(English below - DT Call is international)


Ogłaszamy nabór do naszego Design Team'u

na okres marzec - grudzień 2024


Poszukujemy:

Do naszego Design Teamu poszukujemy osób kochających scrapbooking, cardmaking oraz inne formy kreatywnego tworzenia wykorzystujące papier oraz wykrojniki. Lubisz markę Craft Passion i chciałabyś / chciałbyś być jej częścią, brać udział w jej rozwoju tworząc prace z naszych produktów, inspirując innych do ich używania? Zgłoś się do nas, może to właśnie na Ciebie czekamy :)


Oczekujemy:

- 2-3 prac inspiracyjnych w miesiącu do samodzielnego opublikowania na naszym blogu

wraz z poradami dotyczącymi wykonania pracy i informacją o użytych produktach naszej marki,

- umiejętność i chęć tworzenia video-kursów i/lub transmisji na żywo

na fanpagu Craft Passion będzie dodatkowym atutem.

- publikowania prac inspiracyjnych w swoich aktywnie prowadzonych mediach społecznościowych wraz w informacją o użytych produktach i podlinkowaniem / oznaczeniem marki,

- umiejętności pięknego fotografowania i prezentowania prac,

- posiadania maszynki umożliwiającej korzystanie z wykrojników,

- znajomości j. angielskiego - posty w j. polskim i angielskim,

- terminowego wywiązywania się ze zobowiązań,


Oferujemy:

- współpracę w okresie marzec - grudzień 2024r.,

- zestawy produktów Craft Passion: zestaw startowy: wykrojniki, papiery i taśmy

oraz zestawy dodatkowe co ok. 3 m-ce związane z pojawiającymi się nowościami,

- atrakcyjny rabat w naszym sklepie internetowym na czas należenia do DT,

- prezentację autora i prac w naszych mediach społecznościowych:

blog, Facebook, Instagram, YouTube, oraz przy produktach itp na stronie sklepu,

- współpracę przy warsztatach (produkty, promocja).


Wyślij zgłoszenie na adres: info@craftpassion.pl

W tytule wpisz: DT Call oraz imię i nazwisko.

W treści zamieść poniższe informacje:

-  imię i nazwisko, ew. nick jeśli posiadasz,

- kraj / miasto,

- linki do Twoich mediów społecznościowych, galerii gdzie prezentujesz swoje prace,

- styl i formy pracy jakie preferujesz i najczęściej wykonujesz,

- informacje do jakich DT obecnie należysz.


Zgłoszenia przyjmujemy do 25 lutego 2024r.

Z wybranymi osobami skontaktujemy się do 3 marca 2024.
We are announcing the call to our Design Team
for March - December 2024


We are looking for

We are looking for our Design Team people who love scrapbooking, cardmaking and other forms of creative creating using paper and cutting dies. Do you like the Craft Passion brand and would you like to be a part of it, take part in its development, creating works from our products, inspiring others to use them? Contact us, maybe we are waiting for you :)


We expect:

- 2-3 inspirational projects per month for self publication on our blog

with advices of creating the project and information about used products of our brand,

the ability to create video-courses and / or live videos,

on the Craft Passion fanpage will be an additional advantage.

- publishing inspirational projects in your actively run social media

with information about the used products and the brand name,

- skills for beautiful presentation and photography,

- to have a cutting machine to use dies,

- speeking  English - posts in English,

- enough time to be able to timely present projects,We offer:

- cooperation between March - December 2024,

- sets of Craft Passion products: starter kit: craft dies, papers, adhesive tapes,

plus additional sets (approximately every 3 months) related to appearance of new products,

- attractive discount in our online store for the duration of your membership in DT,

- presentation of the author and projects in our social media

blog, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube,

- cooperation in the workshops (product, promotion).


Send application to info@craftpassion.pl

Subject: DT Call and your first name and surname.

Write the following details:

- your name and surname and a nickname if you use,

- country / town,

- links to your social media, gallery where you present your works,

- what style and forms of work you prefer and do most often do,

- information to which DT you currently belong.


We accept applications until February 25th, 2024.

We will contact selected candidates until March 3rd, 2024.Pozdrawiam / Regards

Monika Prokop-Krolak

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz