poniedziałek, 23 stycznia 2023

Kartka ślubna z nowych papierów / Wedding card made with new papers

 Cześć :)
Tu Monika, właścicielka marki Craft Passion :)
Dość dawno nie miałam czasu tworzyć, a tym samym nie pokazywałam długo żadnej swojej pracy. Przy ostatnich nowych wykrojnikach, na początku stycznia, udało mi się tylko przygotować wycinanki do zdjęć produktowych i kilka słoneczników z papieru. Ale po wizycie w drukarni, podczas której wydrukowane zostały nowe papiery scrapowe, i przywiezieniu kilku próbnych wydruków, udało mi się wykonać delikatną kartkę ślubną.
Użyłam arkuszy z kolekcji Romantic Memories Basic, a kompozycja powstała z zestawu wykrojników ramki owalne oraz arkuszy z ilustracjami do wycinania Romantic Memories PIC1 i PIC1.
Kartka mieści się do koperty, ale jest dość puchata ponieważ większość warstw kleiłam na taśmę dystansową o gr. 1,5mm, a czasem nawet 3mm.

Hey :)
This is Monika, the owner of the Craft Passion brand :)
I didn't have time to create quite a long time ago, and thus I didn't show any work for long. With the last new dies, at the beginning of January, I was only able to prepare cutouts for product photos and a few paper sunflowers. But after visiting the printing house, during which new scrap papers were printed, and bringing several test prints, I was able to make a delicate wedding card.
I used sheets from the Romantic Memories Basic collection, and the composition was created from a set of oval frames and sheets with illustrations for cutting Romantic Memories PIC1 and PIC1.
The card fits to the envelope, but it is quite downy because most of the layers I glued to the distance tape with a thickness. 1.5mm, and sometimes even 3mm.Produkty Craft Passion: / Craft Passion products:

Pozdrawiam / Greetings
Monika

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz