poniedziałek, 29 listopada 2021

Z białą zimą / With white winter

Kartka świąteczna z obrazkiem mroźnej, białej zimy.

Christmas card with a picture of a cold white winter.
Produkty Craft Passion: / Craft Passion products:

Pozdrawiam / Greetings - Ewa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz