poniedziałek, 7 czerwca 2021

Ślubna biel / White wedding

 White & Gold - papier idealny do ślubnych projektów - subtelny i elegancki.
Niżej moja propozycja.

White & Gold - perfect paper for wedding projects - subtle and elegant.
Below my proposition.


Produty Craft Passion: / Craft Passion products:
Pozdrawiam / Greetings - Ewa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz