wtorek, 21 lipca 2020

Design Team Call for Sep. - Dec. 2020(English below - DT Call is international)


Ogłaszamy nabór

do naszego Design Team'u

na okres wrzesień - grudzień 2020

z możliwością przedłużenia.


Poszukujemy:

Do naszego Design Teamu - Zespołu Kreatywnego poszukujemy osób kochających scrapbooking, cardmaking oraz inne formy kreatywnego tworzenia  wykorzystujące papier oraz wykrojniki.

Czekamy na zgłoszenia osób, które lubią markę Craft Passion oraz chcą brać udział w dalszym jej rozwoju poprzez tworzenie prac z naszych produktów i inspirowanie innych do ich używania.


Oczekujemy:

- 3 prac inspiracyjnych w miesiącu do samodzielnego opublikowania na naszym blogu

wraz z poradami dotyczącymi wykonania pracy i informacją o użytych produktach naszej marki,

- publikowania prac inspiracyjnych w swoich aktywnie prowadzonych mediach społecznościowych,

- umiejętności pięknego fotografowania i prezentowania prac,

- umiejętność i chęć tworzenia video-kursów będzie dodatkowym atutem,

- posiadania maszynki umożliwiającej korzystanie z wykrojników,

- znajomości j. angielskiego - posty w j. polskim i angielskim,

- terminowego wywiązywania się ze zobowiązań.


Oferujemy:

- współpracę w okresie wrzesień - grudzień 2020r.,

- zestawy produktów Craft Passion: zestaw startowy: wykrojniki, papiery i taśmy

oraz zestawy dodatkowe związane z pojawiającymi się nowościami,

- atrakcyjny rabat w naszym sklepie internetowym,

- prezentację autora i Jej / Jego prac w naszych mediach społecznościowych:

blog, Facebook, Instagram, YouTube,

- współpracę przy warsztatach (produkty, promocja).


Wyślij zgłoszenie na adres: info@craftpassion.pl

W tytule wpisz: DT Call oraz imię i nazwisko.

W treści zamieść poniższe informacje:

-  imię i nazwisko, ew. nick jeśli posiadasz,

- adres e-mail,

- kraj / miasto,

- linki do Twoich mediów społecznościowych, galerii gdzie prezentujesz swoje prace,

- styl i formy pracy jakie preferujesz i najczęściej wykonujesz,

- informacje do jakich DT obecnie należysz,

- linki do trzech - czterech (nie więcej) prac, które najlepiej prezentują twoją twórczość,

(jeśli tworzysz z naszych produktów wyślij linki do prac z naszymi produktami).


Zgłoszenia przyjmujemy do 16 sierpnia 2020r.

Z wybranymi osobami skontaktujemy się do 23 sierpnia 2020.We are announcing

the call to our Design Team

for September - December 2020

with the possibility of extension


We are looking for

We are looking for our Design Team - Creative Team people who love scrapbooking, cardmaking and other forms of creative creating using paper and cutting dies.

We are waiting for applications of people who like the Craft Passion brand and want to participate in its further development by creating works from our products and inspiring others to use them.


We expect:

- 3 inspirational projects per month for self publication on our blog

with advices of creating the project and information about used products of our brand,

- publishing inspirational projects in your actively run social media,

- skills for beautiful presentation and photography,

- the ability to create video courses will be additional advantage,

- to have a cutting machine enabling the use of dies,

- speeking  English - posts in English,

- enough time to be able to timely present projects.


We offer:

- cooperation between September - December 2020,

- sets of Craft Passion products: starter kit: craft dies, papers, adhesive tapes,

plus additional sets related to appearance of new products,

attractive discount in our online store,

- presentation of the author and her / his projects in our social media

blog, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube,

- cooperation in the workshops (product, promotion).


Send application to info@craftpassion.pl

Subject: DT Call and your first name and surname.

Write the following details:

- your name and surname and a nickname if you use,

- e-mail address,

- country / town,

- links to your social media, gallery where you present your works,

- what style and forms of work you prefer and do most often do,

- information to which DT you currently belong,

- links to three - four (no more) projects that best present your work,


(if you create using our products, send links to proects with our products).


We accept applications until August 16th, 2020.

We will contact selected candidates until August 23rd, 2020.Pozdrawiam / Regards

Monika Prokop-Krolak

2 komentarze:

  1. Wow!! This is so fantastic, the products of CraftPassion are so heavenly, I am so excited to apply for the design team. Dear, is it open Internationally? I am an Indian living in Abu Dhabi, UAE.. waiting for your reply, can't miss this wonderful opportunity...

    Hugs
    Dr Monika Tripathi Shukla
    https://uroocreations.blogspot.com

    OdpowiedzUsuń