poniedziałek, 16 marca 2020

Przed ślubem / Before wedding


Kartka - zaproszenie - prośba skierowana do przyjaciółki,
by zechciała zostać świadkową na ślubie, w formie double tri shutter card.
Dzięki zabiegowi rozcięcia wykrojnikowej wycinanki, mogłam umieścić Panią i Pana Młodego
na oddzielnych skrzydełkach kartki i dzięki czemu para "zmierza" ku sobie przy jej składaniu.

Card - invitation - a request addressed to a friend,
that she would like to be a bridesmaid in the form of a double tri shutter card.
Thanks to the cutting of the die cutout, I was able to place the Lady and the Groom
on separate wings of the card and thanks to which the pair "heads" towards each other when folding it.

 Produkty Craft Passion: / Craft Passion products:
 

 Pozdrawiam / Greetins - Ewa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

newsletter