wtorek, 22 października 2019

Kilka słów o nowej kolekcji papierów / A few words about new collection

Witajcie!

Na online’owych półkach sklepu Craft Passion, od dziś znajdziecie w sprzedaży najnowszą kolekcję papierów scrapbookingowych Glamour Dreams & Silver!!!

Z tej właśnie okazji przygotowałam „kilka słów od autora”…

… ale może najpierw kilka słów o samym autorze, bo być może zastanawiacie kim ja w ogóle jestem i skąd się tu wzięłam?!?!?!?

Nazywam się Marta Prokop i zbieżność nazwisk nie jest przypadkiem – jestem młodszą siostrą właścicielki marki Craft Passion, Moniki. Od samego początku istnienia firmy brałam udział w jej rozwoju, wspierając po cichu siostrę w realizacji marzenia. Jednak dopiero od tego roku naprawdę się zaangażowałam. O ile zawsze czułam w sobie artystyczną duszą - uwielbiałam rysować, projektować, próbować swoich sił w różnego rodzaju craft’owaniu, to przez wiele lat zawodowo byłam związana z branżą, która ze sztuką nie ma nic wspólnego. Przychodziły kolejne kryzysy i zaczynałam się wypalać, więc jak z nieba spadło pytanie Moniki sprzed kilku miesięcy: „a może ty spróbujesz mi to narysować?” – i tak wiosną powstały 3 ostatnie wzory wykrojników Craft Passion. Ten projekt przybliżył mnie do postanowienia, że to jest to czym chcę się zajmować. W kolejnym kroku podjęłam decyzję, że nie przedłużę umowy o pracę i w lipcu zostałam oficjalnie szczęśliwą bezrobotną, a następnie zaczęłam pracować nad własną marką MarTaDesign, gdzie tworzę m.in. digi stemple.

I tu przechodzimy powoli do sedna tego postu, czyli tematu kolekcji papierów Glamour Dreams & Silver i mojego w niej udziału…

Latem pojawił się u Moniki zarys projektu kolejnej kolekcji papierów, a ja zgłosiłam swoją kandydaturę na wykonawcę – o nie, nie… nie myślcie sobie, że otrzymanie angażu było takie proste! Koligacje, koligacjami, ale nie byłam pierwszym i oczywistym wyborem na projektantkę. Talent i zalążek potencjału był zauważony, ale brak doświadczenia przy tak dużym i wymagającym projekcie powodował (w 100% przeze mnie zrozumiany) lekki niepokój i dystans do pomysłu. Dopiero po przedłożeniu swojego projektu pierwszej strony kolekcji Glamour Dreams & Silver moje „podanie” zostało zaakceptowane!!! A dla mnie zaczął się kilkutygodniowy, zarazem cudowny jak i trudny okres projektowania, malowania, poprawiania, itp.

Jak zapewne wielu z Was wie, podstawowym założeniem powstawania wszystkich produktów Craft Passion jest autorski projekt. Każdy wykrojnik i arkusz papieru zaczynał swoje życie od śladu ołówka na kartce i właśnie w tym kryje się cała magia marki… 

Nie mogło zatem być inaczej z kolekcją Glamour Dreams & Silver. Każdy obrazek – tło, kwiatek, kryształek, etc., powstawały kreska po kresce, z dbałością o każdy szczegół i wysoką jakość. Jako osoba, która sama doskonale wie, ile pracy i wysiłku należy poświęcić na tworzenie, chciałam dać Wam produkt, który będzie tak samo unikatowy, jak powstałe z niego, Wasze dzieła. Na tych arkuszach jest całe moje serce - jestem dumna i wdzięczna, że mogłam je stworzyć.

Hello, 
From today in Craft Passion's online shop you can find and buy the newest scrapbooking papers collection called Glamour Dreams & Silver.

For this special occasion I prepared "a few words from the author"... 

... but mamy at first I should put some informations about the author, because you may wonder who am I and why am I here?!?!?!?

My name is Marta Prokop and it's not a coincidence that my last name is the same as Craft Passion's owner, Monika - I'm her younger sister.  Since the beginning of the company's existence, I've been involved in its development, supporting my sister in fulfilling her dream. However, just from this year I got involved for real. Even though I allways felt I have an artistic soul - I loved to draw, design and also tried various craft forms, for many years my job wasn't art related, not even close. I was starting to burn out, so it was like voice from heaven, when Monika asked me few moths ago: "maybe you could draw this for me?" - and this how was made last 3 die cuts designs. This project made me feal that this is what I want to do for a living. At the next step I decided not to continued my employee agrement and then started to work on my own brand MarTaDesign, where I designing digi stamps. 

And here we getting closer to the point of this post, which is new papers collection Glamour Dreams & Silver and my part in it... 


In the summer Monika came up with the idea for a new paper collection and I submitted my candidacy to make those designs - but no, no no... don't you even think that this was easy to make her agree! Thats we are related doesn't mean I was first and obvious choice for the designer job. She noticed that i have talent and potential, but the lack of experience in such a big and demanding project made her anxious and distanced for this idea. Only after I showed her my design of the first sheet Glamour Dreams & Silver's collection, my application has been approved!!! For me, from this moment, started, both wonderfull and tough time of designing, painting, correcting, etc.

As many of you propably know, the basic assumption for the creation of all Craft Passion's products is unique design. Each die cut and sheet of paper began its life from the pencil trace and and there is the magic of the brand ...


There was no other way but do the Glamous Dreams & Silver collection with the same rule. Each element - background, flower, crystal, etc., have been painted line by line with care of every single detail and high quality. As a person who exactly know by myself how many work and efford is required creation process I wanted to give you a product which will be as much unique as yours artworks. I puted all my heart in these collection and I'm proud and grateful I could make it. 


Mam ogromną nadzieję, że ta kolekcja będzie dla Was dobrą podstawą do tworzenia Waszych dzieł, a może nawet inspiracją do nowych, niebanalnych pomysłów? Bardzo chciałabym, abyście korzystając z tych papierów mieli tyle samo przyjemności, co ja przy ich malowaniu.

Bardzo dziękuję Monice za zaufanie i wsparcie, zarówno w procesie tego projektu jak i w wielu innych aspektach mojego twórczego rozwoju.

Słowem podsumowania, skromnie liczę, że papiery Wam się spodobają.

Zapraszam na stronę www.craftpassion.pl po zakupy.

Miłego wycinania!!!

I have a huge hope that this collection will be a good basis for you to make your own artworks, and maybe even an inspration for new, original ideas? I wish you to have such a great time using those papers as I had when painting them.

Thank you, Monika for your trust and support, both in the process of this project and in many others aspects of my creative growning.

As a summary I humbly hope that you will like the papers.

Check www.craftpassion.pl for shopping.

Happy cutting out!!!

Pozdrawiam serdecznie/ Greetings
Marta Prokop

1 komentarz:

  1. Cieszę się, że podjęłaś się współpracy ze mną ponieważ była bardzo przyjemna i zaowocowała cudowną kolekcją... taką jaką sobie wymarzyłam :) Dziękuję <3

    OdpowiedzUsuń