czwartek, 17 stycznia 2019

Dominika Brzeska - gościnna projektantka / guest designer

Witajcie,
Dziś mamy przyjemność gościć na naszym blogu Dominikę Brzeską,
która została wybrana Fanem Listopada 2018
na naszej Facebookowej Grupie Craft Passion Fan Club.

Hello,
Today we have a pleasure to host on our blog Dominika Brzeska,
from allearte.blogspot.com blog,
she was chosen as a Fan of November 2018
on our Facebook group Craft Passion Fan Club.


Witam Was wszystkich bardzo serdecznie :) Niezmiernie mi miło gościć na blogu Craft Passion :)  
 Jako "artystyczna jednostka" ciągle szukałam odpowiedniej formy wyrazu tego, co mi w duszy gra ;) Najpierw była muzyka, potem ogromna miłość do sztuki... lecz nie czułam się w tym na tyle mocno, żeby pójść dalej w tym kierunku. I tak z marzenia, które zakiełkowało, gdy byłam nastolatką, siedem lat temu metodą prób i błędów, posiadając dwa wzory papieru wizytówkowego, parę dziurkaczy i stempel zrobiłam zaproszenia komunijne dla mojego syna...i tak przepadłam ;)))  Głównie zajmuję się cardmakingiem, choć nie są mi obce ex-boxy, albumy, LO'sy czy też alterowanie ;) W moich pracach przeważają mocne barwy i kontrasty, przeszycia (dla nich tylko i wyłącznie poskromiłam maszynę do szycia ;) a ostatnim czasem pełna gama wszelkiego rodzaju mediów ;) Choć na moim blogu przeważają głównie prace papierowe, warstwowe i bogato ukwiecone...takie romantyczne...to czasem powstają projekty niejednoznaczne - stricte mediowe...w których daję po prostu upust fantazji ;) 
W ramach gościnnego występu przygotowałam warstwową kartkę urodzinową na bazie kolekcji "Cosy Cottage & Gold".

Hello to all of you very warmly :) I am very pleased to be a guest on the Craft Passion blog :)
 As an "artistic unit", I was constantly looking for a proper form of expression of what is playing in my soul ;) First there was music, then a huge love of art ... but I did not feel strong enough to go further in that direction. And so from the dream that sprouted when I was a teenager, seven years ago by trial and error, having two patterns of business card paper, a pair of punchers and a stamp I made communion invitations for my son ... and I lost in it;))) I mainly deal with cardmaking although ex-boxes, albums, LOs or alterations are not foreign to me ;) In my works, strong colors and contrasts prevail, stitching (for them only tamed the sewing machine;) and the last time a full range of all kinds of media ;) Although  on my blog my paper layered and richly floral works mainly consists ... such romantic ... sometimes ambiguous projects are created - strictly media ... in which I simply give vent to fantasies;)
As part of a guest inspiration, I prepared a layered birthday card based on the "Cozy Cottage & Gold" collection.


Produkty Craft Passion: / Craft Passion products:
   
   

Dominika, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i wykonanie wspaniałej kartki.
A Was, drodzy czytelnicy, zapraszam do dołączenia do naszej grupy Craft Passion Fan Club
i dzielenia się z nami i całą społecznością grupy,
swoimi pracami w których wykorzystaliście produkty Craft Passion.
Co miesiąc wybieramy Fana miesiąca, który otrzymuje nagrody :) 

Dominika, thank you very much for accepting the invitation and making a great card.
I invite you,dear readers, to join our group Craft Passion Fan Club
and sharing with us and the entire community of the group,
your works in which you used Craft Passion products.
Every month we choose Fan of the Month who receives the prizes :)


Pozdrawiam / Greetings
Monika

6 komentarzy: