wtorek, 21 sierpnia 2018

Kto malował nasze papiery? / Who painted our papers?

Witajcie :)
Dziś chciałam troszkę opowiedzieć Wam o tym jak powstały nasze papiery :)
Były one moim marzeniem od około dwóch lat, już wtedy powstały pierwsze notatki i szkice.
Wtedy też wiedziałam, że chcę wzbogacić papiery o wzory ze złotej, pięknie połyskującej folii.
Papiery nie powstałyby gdyby nie moja współpraca z uzdolnioną artystycznie,
bardzo sympatyczną Eweliną.

Hello :)
Today I wanted to tell you a little bit about how our papers were created :)
They have been my dream for about two years, when the first notes and sketches were done.
At the time, I also knew that I wanted to enrich the papers with patterns made of golden,
beautifully shimmering foil.
Papers would not have been made if not for my cooperation with artistically talented, very nice Ewelina.


Przy współpracy z Eweliną powstały nasze kolekcje
papierów scrapbookingowych Cosy Cottage i Summer Time.
 Ewelina zamieniła moje pomysły, marzenia nt. papierów w cudowne projekty.
Na szczególną uwagę zasługują malowane przez Ewelinę przepiękne kwiaty,
wzory drewnianych desek w obu kolekcjach, serwetki w Cosy Cottage,
co ważne żaden element na papierach Craft Passion nie jest grafiką tzw stockową,
oprócz gotowych fontów i moich gałązek na złoconych wzorach,
wszystko jest dziełem Eweliny.

In cooperation with Ewelina, our collections of scrapbooking paper
 Cozy Cottage and Summer Time were created.
Ewelina turned my ideas, dreams about papers into wonderful projects.
Particularly noteworthy are painted by Ewelina beautiful flowers,
patterns boards in both collections, napkins Cozy Cottage,
what is important, no element on Craft Passion papers is a stock graphics,
apart from fonts and my twigs on gold-foiled patterns,
everything is the work of Ewelina.


Kilka słów od Eweliny:
"Dzięki współpracy z Moniką, spełniło się kolejne marzenie sprzed lat.
Kiedy zaczynałam moją przygodę z blogiem (2012r.) miałam możliwość oglądania prac
z papierów do scrapbookingu, podziwiałam również papiery, z których były wykonane.
I tak po cichu marzyłam, że wspaniale byłoby stworzyć prace będące bazą i inspiracją do tworzenia.
Od kilku lat głównie zajmuję się ilustrowaniem książek dla dzieci.
Kiedy pojawiła się propozycja współpracy, nie zastanawiałam się nawet przez chwilę.
Mogę śmiało powiedzieć - stworzyłyśmy piękne kolekcje papierów scrapbookingowych
Cosy Cottage i Summer Time :)
Z ogromną przyjemnością podziwiam prace, które z nich powstają."

A few words from Ewelina:
"Thanks to the cooperation with Monika, another dream came true.
When I started my adventure with the blog (2012) I had the opportunity to watch projects
made of scrapbooking papers, I also admired the papers the projects were made from.
And so I silently dreamed that it would be great create works that are a base and inspiration to create.
For several years I have been mainly involved in illustrating children's books.
When I have a proposal for cooperation, I did not think for a moment .
I can say - we created beautiful collections of Cosy Cottage and Summer Time :)
I admire the work that is created with great pleasure. "

Pozdrawiam serdecznie / Warm greetings
Monika

1 komentarz: