wtorek, 28 sierpnia 2018

Krótka relacja ze zlotu we Wrocławiu / Short note from craft show in Wroclaw/Poland

Witajcie,
W minioną sobotę Craft Passion uczestniczyło w Twórczym Końcu Lata we Wrocławiu.
Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko.

Hello,
Last Saturday, Craft Passion participated in the Creative End of Summer in Wroclaw.
Thank you to everyone who visited our stand.


Dziękujemy za dostarczenie prac na konkurs WAKACJE :)
Thank you for bringing works for HOLIDAY challenge :)

Nagrodziliśmy trzy poniższe prace zestawami papierów Summer Time i taśmami klejącymi.
We awarded three of the following works with Summer Time paper sets and adhesive tapes.
  

Dla nas był to pracowity ale i bardzo przyjemny dzień.
Do zobaczenia na kolejnym zlocie, najbliższy w Poznaniu 06.10.2018.

For us it was a busy but very pleasant day.
See you at the next craft show, the closest one in Poznan / Poland on October 6, 2018.

Pozdrawiam / Greetings

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz