wtorek, 3 stycznia 2017

Jaki był rok 2016 / What was the year 2016

Witajcie,
Nowy rok to nowe wyzwania, nowe plany, nowe marzenia do spełnienia :)
Ale o nowych planach będzie w innym poście, dziś zapraszam na podsumowanie 2016 roku.
Na początek chciałam podziękować zdolnym , kreatywnym dziewczynom naszego Design Teamu, które cały rok tworzyły wspaniałe prace aby przybliżyć Wam nasze produkty, aby Was zainspirować.
W tym roku nie będą już dla nas inspirowały Margot, Ines i Anna, dziewczyny życzę Wam samych twórczych dni i mam nadzieję, że nasze produkty będą nadal gościły w Waszych pracach :)
Dla przypomnienia przygotowałam kolaże zdjęć pięknych inspiracji z 2016 roku naszego DT.
Zobaczcie jaki piękny i pełen kolorów był rok 2016 w Craft Passion.

Hello,
New Year, new challenges, new plans, new dreams to fulfill :)
But about new plans I'll write more next time, todat I invite you for summary of 2016.
At the beggining I'd like to thank to such creative girls of our Design Team, who the whole year have created gorgeous projects to show you our products, to inspire you.
Margot, Ines and Anna will not be our Design Team parts, so girls I whish you only creative days and I hope our products will be at your works :)
To remind I prepared collages of photos of beautiful inspiration from 2016 of our DT.
Check how beautiful and full of color was the year 2016.

Ikemo

Rysa

Ines

Margot

Anna

Justyna

i ja / and me


Dla mnie rok 2016 był pracowity nie tylko pod względem przygotowywania inspiracji.
W 2016 roku wprowadziliśmy od oferty kilkanaście nowych produktów,
głównie oczywiście wykrojników, ale też stempli i kilka produktów z działu taśmy klejące.
Odwiedzaliśmy zloty i targi w Polsce podczas których mogliście zakupić nasze produkty,
uczestniczyć w wielu darmowych pokazach z użyciem naszych produktów :)
Powiększyła się lista sklepów scrapowych (i nie tylko) oferujących nasze produkty.
W drugiej połowie roku nasze wykrojniki trafiły do sklepu w Wielkiej Brytanii i Słowenii.
Dziękuję wszystkim klientom, tym z Polski jak i z poza kraju (których grono
stale się powiększa), za to, że byliście z nami w 2016 roku, za zaufanie,
kupowanie naszych produktów, twórczą pracę z nimi :)

For me the 2016 year was busy, not only because of preparing inspirations.
In 2016, we introduced to the offer several new products,
mainly, of course, dies, but also stamps and several products from tapes.
We visited craft shows and fairs in Poland, where you could buy our products.
participate in many free shows with our products :)
The list of shops (and not only) offering our products was expanded
From the second half of the year, our dies you can buy directly in the UK and Slovenia. 
I'd like to thank to our customer, those form Poland, where our company is situated,
and all over the world for being with us in 2016, for trust, buying our products
and creative work with them.W następnym poście poznanie osoby, które dołączyły naszego DT na ten rok :)
Ciekawi ? Zaglądajcie do nas :)

In the next post you'll know who join to our DT for this year :)
Curious? Stay tuned :)

Pozdrawiam / Regards
Monika

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz