niedziela, 8 maja 2016

Projekt specjalny/ Special project

Witam ciepło!

Dzisiaj ponownie tematyka Komunijna.
Tym razem praca szczególna, bo bardzo osobista - kartka dla mojego siostrzeńca, który właśnie dzisiaj przyjmuje Pierwszą Komunię Świętą. Bardzo chciałam, żeby to była wyjątkowa kartka dlatego też po raz pierwszy zdecydowałam się wykonać kartkę-księgę.
Do ozdobienia okładki wykorzystałam wykrojnik IHS oraz serwetkę z listkami. Do wykonania dekoracji wewnątrz kartki użyłam kielich z hostią, kwiatki nr 1, gałązkę nr 2 oraz ażurową serwetkę.
Oczywiście użyłam również niezawodnych taśm dwustronnych


Hello warmly!
Today, again First Communion theme.
This time special work because very personal – a card for my nephew who just today accepts First Holy Communion. I really wanted it to be special card therefore for the first time I decided to make a card-book.
To decorate cover I used IHS die and doily with leaves. To make decoration inside card I used a cup with IHS, flowers set no.1, sprig no. 2 and lace doily
And of course I used a reliable double-sided tapes


Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie! 
I greet you all very sincerely!
Justyna

1 komentarz: