piątek, 4 grudnia 2015

DESIGN TEAM CALL 2016 !

Ogłaszamy nabór do naszego Design Team'u na rok 2016 :)
Serdecznie zapraszamy osoby zajmujące się scrapbookingiem
do dołączenia do naszego zespołu i uczestniczenia w promocji naszej marki.

We are announcing the call to our Design Team for the year 2016 :)
We warmly invite people from all over the world involved in scrapbooking
to join our team  and participate in the promotion of our brand.

Oferujemy:
- współpracę w okresie styczeń - grudzień 2016r.,
- zestawy produktów Craft Passion: zestaw startowy + zestawy związane z pojawiającymi się nowościami,
- rabat w naszym sklepie internetowym,
- prezentacje osoby oraz prac na blogu i fb,
- współpracę przy warsztatach (produkty, promocja),
Oczekujemy:
- aktywnego prowadzenia bloga (fb będzie mile widziane, ale nie jest wymogiem),
- własnego stylu, kreatywności, różnorodności prac,
- posiadania maszynki umożliwiającej korzystanie z wykrojników,
- umiejętności fotografowania i prezentowania prac,
- 3-4 prac w miesiącu wraz z informacją o użytych produktach (trzech z własnymi postami na naszym i swoim blogu, oraz jednej co drugi m-c na wyzwanie z publikacją na swoim blogu),
- znajomości j. angielskiego - posty w j. polskim i angielskim,
- dysponowaniem odpowiedniej ilością czasu aby móc terminowo wywiązywać się ze zobowiązania,
- 1-2 prac wysłanych pocztą (zwracamy koszty przesyłki)
raz na 3-4 miesiące przed zlotami/targami, prace pozostają u nas na kolejne zloty/targi.

Wyślij zgłoszenie na adres: craftpassion@wp.eu.
W tytule wpisz: DT Call i swój nick lub imię i nazwisko.
W treści zamieść poniższe informacje:
- swój nick, imię i nazwisko,
- adres bloga oraz jeśli prowadzisz - fb,
- kilka słów nt Twoich prac: jaki styl i formy pracy preferujesz i najczęściej wykonujesz,
- informacje do jakich DT obecnie należysz (nie będzie to miało wpływu na wybór),
- linki do trzech - czterech (nie więcej) swoich prac,
- będzie nam miło jeśli napiszesz dlaczego chciałbyś / chciałabyś dołączyć do naszego DT.

Zgłoszenia przyjmujemy do 27 grudnia 2015r.


We offer:
- Cooperation between January - December 2016.,
- Sets of Craft Passion products: starter kit plus sets related to appearance of new products,
- Discount in our online store.
- Presentation of the person and the works on the blog and Facebook page,
- Cooperation in the workshops (product, promotion)
We expect:
- the active blog (Facebook page will be welcome but is not required)
- Your own style, creativity,
- to have a craft die cut machine enabling the use of our dies,
- The ability to photograph and present your projects,
- 3-4 projects in the month along with information about used products (three of your own posts on our and your blog, and one every two months to the challenge and to publish on your blog)
- Knowledge of English to write posts,
- Adequate amounts of time to be able to timely present projects
- 1-2 projects to send by post (we pay back shipping costs)
every 3-4 months before  fairs inspirations stayswith us for the next fairs.

Send application to: craftpassion@wp.eu.
In the title place: DT Call and your nickname or first name and surname.
In the content place the following details:
- A nickname and your name and surname,
- Address of your blog, and if you have - Facebook page,
- A few words about your projects: what style and forms of projects do you prefer and most are doing.
- Information to which DT you belong now (this will not have any effect on our choice)
- Links to three - four (no more) of your projects,
- We will be glad if you write why you would like to join our DT.

We accept applications until 27th of December 2015.


Pozdrawiam / Regards
Monika

2 komentarze: