niedziela, 3 grudnia 2023

Proste kartki do koperty / Simple envelope cards

Cześć,
Czasem mniej znaczy więcej... kierując się tym powiedzeniem przygotowałam kilka prostych kartek świątecznych. Kartki zmieszczą się do koperty więc ich wysyłka do bliskich osób będzie prosta i niedroga. Na tła wykorzystałam arkusze z zestawu papierów Christmas Tales oraz biały papier, który pochlapałam złotą i zieloną farbką. Kompozycje to ilustracje do wycinania z okładki wspomnianego wyżej zestawu papierów. Ilustracje są na tyle ładne, że wystarczyło je ułożyć wedle uznania, dodać napis i kilka cekinów lub półperełek. Aby kartkom nadać przestrzenności biały arkusz i ilustracje nakleiłam na taśmy piankowe, tzw 3D.

Hello,
Sometimes less is more... guided by this saying, I have prepared a few simple Christmas cards. The cards will fit into an envelope, so sending them to loved ones will be simple and inexpensive. For the backgrounds, I used sheets from the Christmas Tales paper set and white paper that I splashed with gold and green paint. Compositions are illustrations to be cut out from the cover of the above-mentioned set of papers. The illustrations are so nice that I just had to arrange them as I wish, add an inscription and a few sequins or semi-pearls. To give the cards some dimension, I glued the white sheet and the illustrations with 3D foam tapes.

Produkty Craft Passion / Craft Passion productsPozdrawiam / Greetings

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz