środa, 2 lutego 2022

Kwiatki / Flowers

 Hej,
Dziś chciałam pokazać Wam różne kwiatki do kartek, boxów i innych prac scrapowych.
Wszystkie powstały na potrzeby prezentacji najnowszych wykrojników Craft Passion. Na zdjęciach z wykrojnikami pojawiły się po ok 3 kwiatki z każdego rodzaju, ale ja oczywiście przygotowałam hurtową ilość aby później móc wykorzystać je w swoich pracach. Przy każdym zdjęciu napisałam z jakich wykrojników korzystałam i z czego wykonałam kwiaty.

Hey,
Today I wanted to show you various flowers for cards, boxes and other scratch works.
All of them were created for the presentation of the newest Craft Passion dies. The photos with dies showed about 3 flowers of each type, but of course I prepared a larger amount to be able to use them later in my work. For each photo, I wrote which dies I used and what flowers were made.Kwiaty z foamiranu kolorowanego pastelami olejnymi. Do wykonania większych kwiatów użyłam wykrojnika dostępnego w sprzedaży od dłuższego czasu, czyli kwiaty #8. Środki do tych kwiatów też są z foamiranu, wycięłam je najnowszym wykrojnikiem pręciki #2. Małe kwiatuszki, także foamiranowe, są wycięte czteropłatkowym wykrojnikiem z zestawu kwiaty #12. 

Flowers made of foamiran colored with oil pastels. To make larger flowers, I used a die that has been available for sale for a long time, flowers #8. The stamens for these flowers are also made of foamiran, I cut them out with the newest stamens #2 die. Small flowers, also amde of foamiran, are cut with a four-petal die from the flowers #12 set.Kwiaty z papieru czerpanego wycięte wykrojnikiem kwiaty #11 anemony.

Handmade paper flowers cut with flowers #11 anemones die set.Kwiaty z foamiranu wycięte wykrojnikiem kwiaty #11 anemony,
środki również z foamiranu, ale z wykrojnika pręciki #2.

Handmade paper flowers cut with flowers #11 anemones die set,
stamens also made of foamiran, but from the stamens #2 die set.Foamiranowe małe kwiaty wycięte zestawem wykrojników kwiaty #12.
Większy kwiat z wykrojnika kwiaty #11 anemony.

Foamiran small flowers cut with flowers #12 die set.
Larger flower from die flowers #11 anemones.Małe kwiatuszki papierowe pięciopłatkowe z zestawu wykrojników kwiaty #12.

Small five-petal paper flowers from the set of flower #12 die.


Produkty Craft Passion: / Craft Passion products:
Pozdrawiam / Greetings

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz