niedziela, 12 grudnia 2021

Craft Passion Design Team Call 2022(English below - DT Call is international)


Ogłaszamy nabór

do naszego Design Team'u

na okres luty - grudzień 2022


Poszukujemy:

Do naszego Design Teamu poszukujemy osób kochających scrapbooking, cardmaking oraz inne formy kreatywnego tworzenia wykorzystujące papier oraz wykrojniki. Lubisz markę Craft Passion i chciałabyś / chciałbyś być jej częścią, brać udział w jej rozwoju tworząc prace z naszych produktów, inspirując innych do ich używania? Zgłoś się do nas, może to właśnie na Ciebie czekamy :) Do zespołu zaprosimy osoby, które będą publikowały zdjęcia swoich prac, ale również takie, które mają doświadczenie i dryg w tworzeniu video tutoriali i/lub prowadzeniu transmisji na żywo.


Oczekujemy:

- 2-3 prac inspiracyjnych w miesiącu do samodzielnego opublikowania na naszym blogu

wraz z poradami dotyczącymi wykonania pracy i informacją o użytych produktach naszej marki,

- publikowania prac inspiracyjnych w swoich aktywnie prowadzonych mediach społecznościowych,

- umiejętności pięknego fotografowania i prezentowania prac,

- posiadania maszynki umożliwiającej korzystanie z wykrojników,

- znajomości j. angielskiego - posty w j. polskim i angielskim,

- terminowego wywiązywania się ze zobowiązań,

- umiejętność i chęć tworzenia video-kursów i/lub transmisji na żywo

na fanpagu Craft Passion będzie dodatkowym atutem.


Oferujemy:

- współpracę w okresie luty - grudzień 2022r.,

- zestawy produktów Craft Passion: zestaw startowy: wykrojniki, papiery i taśmy

oraz zestawy dodatkowe związane z pojawiającymi się nowościami,

- atrakcyjny rabat w naszym sklepie internetowym,

- prezentację autora i prac w naszych mediach społecznościowych:

blog, Facebook, Instagram, YouTube, oraz wybranych na stronie sklepu,

- współpracę przy warsztatach (produkty, promocja).


Wyślij zgłoszenie na adres: info@craftpassion.pl

W tytule wpisz: DT Call oraz imię i nazwisko.

W treści zamieść poniższe informacje:

-  imię i nazwisko, ew. nick jeśli posiadasz,

- adres e-mail,

- kraj / miasto,

- linki do Twoich mediów społecznościowych, galerii gdzie prezentujesz swoje prace,

- styl i formy pracy jakie preferujesz i najczęściej wykonujesz,

- informacje do jakich DT obecnie należysz,

- linki do trzech - czterech (nie więcej) prac, które najlepiej prezentują twoją twórczość,

(jeśli tworzysz z naszych produktów wyślij linki do prac z naszymi produktami).


Zgłoszenia przyjmujemy do 16 stycznia 2022r.

Z wybranymi osobami skontaktujemy się do 24 stycznia 2022.
We are announcing

the call to our Design Team

for February - December 2022


We are looking for

We are looking for our Design Team people who love scrapbooking, cardmaking and other forms of creative creating using paper and cutting dies. Do you like the Craft Passion brand and would you like to be a part of it, take part in its development, creating works from our products, inspiring others to use them? Contact us, maybe we are waiting for you :) We will invite people who will publish photos of their works, but also those who have experience and know-how in creating video tutorials and / or conducting live broadcasts.


We expect:

- 2-3 inspirational projects per month for self publication on our blog

with advices of creating the project and information about used products of our brand,

- publishing inspirational projects in your actively run social media,

- skills for beautiful presentation and photography,

- to have a cutting machine to use dies,

- speeking  English - posts in English,

- enough time to be able to timely present projects,

the ability to create video-courses and / or live broadcasts

on the Craft Passion fanpage will be an additional advantage.


We offer:

- cooperation between February - December 2022,

- sets of Craft Passion products: starter kit: craft dies, papers, adhesive tapes,

plus additional sets related to appearance of new products,

attractive discount in our online store,

- presentation of the author and projects in our social media

blog, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube,

- cooperation in the workshops (product, promotion).


Send application to info@craftpassion.pl

Subject: DT Call and your first name and surname.

Write the following details:

- your name and surname and a nickname if you use,

- e-mail address,

- country / town,

- links to your social media, gallery where you present your works,

- what style and forms of work you prefer and do most often do,

- information to which DT you currently belong,

- links to three - four (no more) projects that best present your work,

(if you create using our products, send links to proects with our products).


We accept applications until January 16th, 2022.

We will contact selected candidates until Jan. 24th, 2022.Pozdrawiam / Regards

Monika Prokop-Krolak

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

newsletter