sobota, 1 grudnia 2018

Wyzwanie - Radosne Święta / Challenge - Joyful Christmas

Witajcie!
Zapraszam na kolejne wyzwanie:
RADOSNE ŚWIĘTA
Stwórzcie prace cardmaking'ową lub scrapbooking'ową nawiązującą do tematu.
Spośród zgłoszeń wybierzemy jedną zwycięską pracę, której autor / autorka otrzyma:
- zestaw papierów Cosy Cottage & Gold,
- kupon rabatowy 15% na zakupy w sklepie Craft Passion,
- zaproszenie na gościnny post na naszym blogu,
- banerek zwycięzcy :)
Pełne zasady pod inspiracjami - koniecznie przeczytajcie.

Hello!
I invite you to the next challenge:
JOYFUL CHRISTMAS
Create crapmaking or scrapbooking project related to the topic.
From the applications we will select one winning work, which author will receive:
- Cosy Cottage & Gold papier set,
- 15% discount coupon to Craft Passion shop,
- invitation to guest post on our blog,
- winner's banner :)
All rules under inspirations - please read.Ciekawa jestem Waszych prac ,a tym czasem obejrzyjcie inspiracje naszego Design Teamu.
I wonder how will look like Your projects. Have a look how our Design Team inspire.


Monika Prokop-Królak:

Justyna:


Użyte produkty: / Products which were used:
   


  

Zasady wyzwania:
1. Możesz dodać 3 prace korzystając z InLinkz, linkując do swojego posta.
2. W poście (blog lub fb) ze zgłaszaną pracą może znajdować się tylko zgłaszana praca.
3. W poście zamieszczacie informacje o udziale w wyzwaniu, link do wyzwania i banerek (na górze postu).
4. Praca musi być nowa, wcześniej czyli przed dniem 01.12.2018 nigdzie nie publikowana.
5. W pracy nie musicie użyć produktów Craft Passion,  jeśli użyjecie będzie nam miło, napiszcie o tym.
6. Praca może być zgłoszona na 3 wyzwania łącznie z naszym.
7. Dołączcie do obserwatorów bloga.
8. Czas trwania wyzwania 01.12.2018r. -31.12.2018r.
9. Zespół DT wybierze jedną pracę, której autor otrzyma nagrody: 
zestaw papierów scrapbookingowych,
kupon rabatowy 15% na zakupy w sklepie Craft Passion,
zaproszenie na gościnny post na naszym blogu,
banerek zwycięzcy :)
10. Wyniki ogłosimy na blogu w kilka dni po zakończeniu wyzwania.
11. Komentarze w podziękowaniu za udział pozostawimy pod postami zgodnymi z zasadami.
12. Dołączając do wyzwania zgadzacie się na publikacje Waszych wyzwaniowych prac na blogu i fanpagu Craft Passion.

The rules of the challenge:
1. You can add 3 project using InLinkz with link to your post.
2. In your post (blog or facebook page) with challenge project can be only the project you add to the challenge.
3. In your post include information about the challenge, a link to the challenge and banner (at the top of the post).
4. Your project must be new, not published anywhere before 1st of  December, 2018.
5. Your project don't have to inculde Craft Passion products, it will be nice if you use, write about it.
6. You can add your project to 3 challenges including our's.
7. Join to blog observers.
8. You can join to this challenge form 1st till 31st of December 2018.
9. Our Design Team will choose one project and the author will receive the prizes:
set of scrapbooking papers,
15% discount coupon to Craft Passion shop,
invitation to guest post on our blog,
and winner's banner :)
10. The resoults will be announced on our blog a few days after the end of challenge.
11. We'll leave a comment with thanks for joining to the challenge under post agreed to the rules.
12. By joining to the challenge, you agree to publish your challenge project on Craft Passion blog and Facebook page.

Życzę miłej zabawy i powodzenia :) / Have fun and good luck :)
Monika

4 komentarze: