wtorek, 10 lipca 2018

CRAFT PASSION DESIGN TEAM CALL !!!

Ogłaszamy nabór do naszego Design Team'u
na okres sierpień 2018 - grudzień 2019 :)
Serdecznie zapraszamy osoby zajmujące się scrapbooking'iem, cardmaking'iem
do dołączenia do naszego zespołu i uczestniczenia w promocji naszej marki.

We are announcing the call to our Design Team
for August 2018 - December 2019  :)
We warmly invite people from all over the world involved in scrapbooking, cardmaking
to join our team and participate in the promotion of our brand.


Oferujemy:
- współpracę w okresie sierpień 2018 - grudzień 2019r.,
- zestawy produktów Craft Passion: zestaw startowy: wykrojniki, papiery i taśmy
oraz cyklicznie co ok. kwartał zestawy związane z pojawiającymi się nowościami,
- rabat w naszym sklepie internetowym,
- prezentacje osoby oraz prac na blogu i fb, pinterest,
- współpracę przy warsztatach (produkty, promocja),
Oczekujemy:
- aktywnego prowadzenia bloga oraz Fanpage,
- własnego stylu, kreatywności, różnorodności prac,
- posiadania maszynki umożliwiającej korzystanie z wykrojników,
- umiejętności fotografowania i prezentowania prac,
- 3 prac w miesiącu wraz z informacją o użytych produktach na naszym i swoim blogu,
- znajomości j. angielskiego - posty w j. polskim i angielskim,
- dysponowaniem odpowiedniej ilości czasu aby móc terminowo wywiązywać się ze zobowiązania,
- 1 pracy wysłanej pocztą (zwracamy koszty przesyłki)
raz na kwartał przed zlotami/targami, prace pozostają u nas na kolejne zloty/targi.

Wyślij zgłoszenie na adres: craftpassion@wp.eu
W tytule wpisz: DT Call i swój nick lub imię i nazwisko.
W treści zamieść poniższe informacje:
- swój nick, imię i nazwisko,
- adres bloga i Fanpagu i inne social media jeśli korzystasz,
- kilka słów nt Twoich prac: jaki styl i formy pracy preferujesz i najczęściej wykonujesz,
- informacje do jakich DT obecnie należysz,
- linki do trzech - czterech (nie więcej) swoich prac,
- będzie nam miło jeśli napiszesz dlaczego chciałbyś / chciałabyś dołączyć do naszego DT.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 lipca 2018r.


We offer:
- Cooperation between August 2018 - December 2019,
- Sets of Craft Passion products: starter kit: craft dies, papers, adhesive tapes,
plus every quarter of the year sets related to appearance of new products,
- Discount in our online store,
- Presentation of the person and the works on the blog, Facebook page Pinterest,
- Cooperation in the workshops (product, promotion)
We expect:
- the active blog and Facebook Page
- Your own style, creativity, variety of projects,
- to have a craft die cut machine enabling the use of our dies,
- The ability to photograph and present your projects,
- 3 projects in the month on our and your blog with information about used products,
- Knowledge of English to write posts (Polish language is not necessary),
- Adequate amounts of time to be able to timely present projects,
- 1 projects to send by post (we pay back shipping costs)
 every quarter of the year before  fairs, inspirations stays with us for the next fairs.

Send application to: craftpassion@wp.eu
In the title place: DT Call and your nickname or first name and surname.
In the content place the following details:
- A nickname and your name and surname,
- Address of your blog and Facebook page and other social media if you use,
- A few words about your projects: what style and forms of projects do you prefer and most are doing,
- Information to which DT you belong now,
- Links to three - four (no more) of your projects,
- We will be glad if you write why you would like to join our DT.

We accept applications until July 31st, 2018.


Pozdrawiam / Regards
Monika

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz